Perspective Control-Center Perspective Control-Center תקלה

צפייה אינה מורשית

אין לך הרשאות לבצע את הפעולה הזוץ זה יכול להיות מכמה סיבות:

  1. אינך מחובר. עבור ל דף הכניסה ונסה שנית.
  2. אין לך הרשאות לביצוע הפעולה.